"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222

Aktualności

11 marca 2020 14:06 | Aktualności

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE OD 12.03 DO 25.03 ZAWIESZONE

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODWEJ W DNIACH 12.03 DO 25.03 NASTĘPUJĘ ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE ORAZ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTZRENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA!

PAMIETAJ! MYJ RĘCE MYDŁEM I CIEPŁĄ WODĄ! PRZY KASŁANIU I KICHANIU ZAKRYWAJ USTA I NOS! ZACHOWAJ CO NAJMNIEJ METR ODLEGŁOŚCI OD OSÓB, KTÓRE KICHAJĄ I KSZLĄ.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/zajecia-w-placowkach-oswiatowych-odwolane/

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty/

Przeczytano: 12 razy. Wydrukuj|Do góry