"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

Galeria

Zawody Sportowe SPdP "Wygrajmy razem"

10 kwietnia uczniowie Szkoły Przysposabiającej wzięli udział w II edycji imprezy "Wygrajmy razem- Na sportowo Batory i przyjaciele" zorganizowanej przez Szkołę Specjalną w Chorzowie Batorym.

Ilość zdjęć: 31