"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

Logopedia

Dla uczniów objętych zajęciami logopedycznymi 
oraz dla chętnych, tęskniących za szkołą,
będę wysyłała krótkie ćwiczenia.
Najważniejsze,aby każdego dnia 
rozgrzewać swoje artykulatory
uśmiechając się szeroko do swojego odbicia w lustrze
(koniecznie kilka razy).
Potem można wykonać całą serię dziwnych minek,
które również poprawią Wam nastrój.