"ŚWIĘTOCHŁOWICE WOLNE OD DOPALACZY". POMOC - 800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli, 800 060 800 - infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, 800 12 12 12 - dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka::Całodobowa pomoc dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów- masz problem zadzwoń: 800 080 222::CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ O KORONAWIRUSIE 800 190 590

SZKOLNE POLA NADZIEI

W dniu 22.03.2017 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Świętochłowicach została przeprowadzona przez p. Annę Spohn, p. Annę Kaźmierczak oraz Samorząd Szkolny wraz z opiekunami akcja “Szkolne Pola Nadziei” na rzecz Chorzowskiego Hospicjum.

W akcji uczestniczyła cała szkoła, biorąc udział w kiermaszu. Zbiór datków odbywał się również poprzez przejście uczniów po szkole. Zarówno podczas kiermaszu jak i przejścia przez szkołę datki w postaci pieniędzy były zbierane do orginalnie zaplombowanych puszek z logo Chorzowskiego Hospicjum.

Puszki wraz z zawartością zostały przekazane do Chorzowskiego Hospicjum, gdzie zostanie policzona zebrana suma.

 

 

Plan akcji "Szkolne PolaNadziei"

w Zespole Szkół Specjalnych w ŚwiętochłowicachW roku szkolnym 2016/2017 zostanie przeprowadzona akcja "Pola Nadziei" Chorzowskiego Hospicjum. Akcja ta będzie przebiegała następująco:

1. Ogłoszenie akcji "Pola Nadziei" przez radiowęzeł.

2. Sadzenie żonkili w szkolnych ogródkach w październiku.

3. Udział uczniów w konkursie na plakat.

4. Żonkilowa kwesta w szkole.

Przeprowadzenie zbiórki datków pieniężnych przez uczniów w naszej szkolne do puszek z logo hospicjum.

5. Szkolny dzień "Pól Nadziei"

- udekorowanie szkoły symbolami akcji "Pól Nadziei",

- pogadanka na temat hospicjum,

- wykonanie wypieków przez uczniów na kiermasz. Datki pieniężne z kiermaszu zasilą szkolną kwestę,

6. Przygotowanie żonkilowych upominków i przekazanie ich do hospicjum.

7. Przeprowadzenie prelekcji dla uczniów całej szkoły na temat hospicjum przez Panią Joannę Tabor. 

SZKOLNE POLA NADZIEI 2017